woningverbouwen.nl Trusted since 1996

Favorite website
Imagine that everyone finds you here, it only takes 5 steps...

 

Would you prefer a complicated legal document, or do you love simple rules as much as we do?

The listed web names are and stay owned by Domain-name-lease or one of its business partners and are currently loaded with temporary content which shall be removed from the start of a lease.
Each internet domain name can be leased during 3, 5 or 10 years with a possible extension period. You can place any content you like as long as no laws are broken.
A domain name is not allowed to be leased or sold to any other party which is not registered on the contract.
All bids and prices are listed in euro excluding web hosting, mail boxes, site design and 21 per cent Dutch Value Added Tax and Dutch law is applicable.
Our company can not be held responsible for technical malfunctions at or by any other parties and is allowed to reject a bid or a customer at any time.
Until the moment at which both signatures are included in the complete contract there is no intention nor any deal and parties can always simply withdraw without further clarification.

 

 

 

Zou je liever ingewikkelde juridische documentatie willen, of hou jij ook van simpele afspraken?

De vermelde webnamen zijn en blijven in eigendom van Domain-name-lease of een van haar zakenpartners en zijn momenteel reeds voorzien van tijdelijke inhoud die zal worden verwijderd vanaf de start van een leaseperiode.
Een internet domein naam kan worden geleasd gedurende 3, 5 of 10 jaren met mogelijkheden tot verlenging. Daarop mag alle mogelijke content worden geplaatst zolang geen wetten worden overtreden.
Een domeinnaam mag niet worden doorverhuurd of doorverleasd of doorverkocht aan derden die niet op het contract vermeld staan.
Alle biedingen en prijzen worden vermeld in euro's exclusief webhosting, mailboxen, site design en 21 procent Nederlandse BTW en daarop is Nederlands recht van toepassing.
Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische storingen bij of door andere partijen en we mogen ieder bod en/of elke klant zonder opgaaf van redenen te allen tijde weigeren.
Tot het moment waarop beide handtekeningen op de complete overeenkomst staan is helemaal geen sprake van enige intentie of overeenkomst en mogen alle partijen zonder opgaaf van redenen afzien van de lease.

 

 

© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
Home About Contact Disclaimer Rules © Copyrights Safe transactions / no cookies used Login